IMG_3301.jpg

Jag heter Sanna Kivijärvi, forskare vid Konstuniversitetet, Sibelius-Akademin i Helsingfors, Finland. Mina akademiska intressen härrör från de sätt på vilka musik och musikutbildning kan främja demokrati och rättvisa på alla nivåer i samhället. Utöver min doktorandforskning har jag utformat och genomfört andra forskningsprojekt som har resulterat bl.a. i flera referentgranskade artiklar och bokkapitel om tillgänglighets- och rättvisefrågor. 

Bland mina andra uppgifter som lärare har jag arbetat inom musikutbildning i Sibelius-Akademin. Jag har undervisat studenter på kandidat- och magisternivå forskningsseminarier, samt pedagogiska och sociologiska kurser, t.ex. grunder för musikundervisning och specialundervisning i konst. Jag håller ofta gästföreläsningar och presenterar artiklar på internationella och nationella konferenser inom musikutbildning och relaterade områden. Jag fungerar också som redaktionsmedlem och granskare för flera akademiska tidskrifter och konferenser.

 

Nyligen grundade jag en musikskola i USA, Just Accessible Music, som har undervisningsställen i New York City och i Shelton, Connecticut. Under läsåret 2019–2020 arbetade jag som Fulbright research fellow vid Teachers College, Columbia University och vid Steinhardt School of Culture, Education and Human Development, New York University  i USA.