IMG_3829.jpg

Olen Sanna Kivijärvi (MuT), tutkija ja opettaja Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Tutkimustyöni keskeinen aihe on yhdenvertaisuus musiikkikasvatuksen käytänteissä ja instituutioissa. Olen julkaissut useita vertaisarvioituja artikkeleja ja kirjanlukuja koskien yhdenvertaisuutta ja muita koulutuspoliittisia kysymyksiä suomalaisessa ja kansainvälisessä musiikkikasvatusjärjestelmässä.

Opetan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa kandidaatti-, maisteri- ja tohtorivaiheen pedagogisiin ja tutkimusopintoihin sisältyviä kursseja, kuten tutkimusseminaareja ja -menetelmiä, musiikinopetuksen perusteita ja taidekasvatuksen erityispedagogiikkaa. Lisäksi opetan vierailevana luennoitsijana useissa yliopistoissa Suomessa ja ulkomailla, esimerkiksi New Yorkin yliopistossa.

 

Johdan Just Accessible Music -musiikkikoulua, joka toimii Connecticutissa ja New Yorkissa, Yhdysvalloissa. Olen myös vieraillut lukuvuoden 2019–2020 Fulbright- ja American-Scandinavian Foundation -stipendiaattina Columbian ja New Yorkin yliopistoissa. 

 

Toimin vertaisarvioijana ja toimituskunnan jäsenenä alan tutkimusjulkaisuissa sekä luottamustehtävissä, kuten  Taideyliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmässä.